Idlers Home Morro Bay Kitchen- RL Sendra, Designer